BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Prof. Dr. A. Bülent Katiboğlu'nun başkanlığında yapılan Dental İmplant KA kaynaklı bilimsel araştırmalar

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

motiveTEMPERATURE CHANGE OF DENTAL IMPLANT DRILLS

Cem Tanyel1, Aslı Günay2, Burak Çankaya1, Burç Gencel3, Özge Özdal1 , Ahmet Bülent Katiboğlu1 1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul University Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey

PDF

motiveDENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER

Dental implantlar, kaybedilen dişlerin yerine alternatif tedavi olarak başarılı bir şekilde uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Kullanı lan implantların çap ve boy seçimindeki tercihler birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin başında implant yapılacak bölgenin anatomisi gelmektedir. Var olan kemiğin genişliği ve boyu, arterler, sinirler, maksiller sinüs gibi anatomik kısıtlılıklar kullanılacak implant ebatlarını sınırlandırmaktadır

PDF

motiveMESENCHYMAL STEM CELL BEHAVIOUR ON DIFFERENT TITANIUM IMPLANT SURFACES: AN IN VITRO STUDY

The success of a dental implant is based on the osseointegration that is defined as the direct contact between the bone tissue and the dental implant surface, without fibrous tissue growing at the interface. The biological fixation of an implant to bone is influenced by numerous factors, including surface chemistry and surface topography.

PDF

motiveDENTAL İMPLANTOLOJİDE TOTAL DİŞSİZ VAKALARDA YAPILAN FULL RESTORASYONLARIN UZUN DÖNEM TAKİBİ VE BAŞARI KRİTERLERİ

Birçok dişsiz hasta geleneksel total protezlerden memnun olsa da sıklıkla tasarım ile ilgili sorunlar yaşamaktadırlar. Bu sorunlar protezin stabilitesi ve retansiyonundaki zayışık, çiğneme sırasında duyulan ağrı ve fonksiyon verimindeki azalmadır. Bu nedenle implant tedavisi dişsiz hastlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

PDF

motiveDENTAL İMPLANTOLOJİDE KULLANILAN G4 SAF TİTANYUM İMPLANTLARIN KUMLAMA VE ASİTLEME TEKNİKLERİYLE OLUŞTURULAN YÜZEY MODİFİKASYONLARININ İMALAT AŞAMALARINI ELE ALARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Günümüzde dental implantların yüzey özelliklerini geliştirmeye yönelik birçok yüzey modifikasyon teknikleri uygulanmaktadır ve gerçekleştirilen bu yüzey işlemleri çok yönlü ele alınarak incelenmektedir. Bütün bu çalışmaların ortak amacı ise implant yüzeyinde hücre tutumunu artırarak, yüksek biyomekanik özelliklere ve biyolojik uyumluluğa sahip implantasyon işlemi gerçekleştirmektir.

PDF

motiveCOMPARISON OF METAL AND FIBER REINFORCED COMPOSITE ADHESIVE FIXED DENTAL PROSTHESIS: A THREE DIMENSIONAL FINITE ELEMENT ANALYSIS

In the last decade, dental implants have been successfully used to support fixed partial dentures. In spite of the proven clinical success of metal–ceramic restorations, there has been an increase in the use of metal-free ceramic systems because of their superior esthetics, chemical durability and biocompatibility.

PDF

motiveCOMPARATIVE MEASUREMENT OF FRACTURE RESISTANCE OF VARIOUS KIND INTERNAL CONNECTION SYSTEMS

Dental implants are a well accepted treatment for partially or totally edentulous subjects. Innovations through research have led to advamceöents in surgical and restorative techniques, improved surface features and restorative components. Dental implants typically use either internal or external connections with the crown. Although both connections are extensively used clinically,

PDF

motiveTHE INFLUENCE OF CRESTAL BONE LOSS AND BONE GRAFT REPLACEMENT ON THE STRESS DISTRIBUTION AROUND DENTAL IMPLANTS: A FINITE ELEMENT ANALYSIS

The prosthesis supported by osseointegrated implants has become a basic part of restorative therapy for both completely and partially edentulous patients.Various studies have shown that the stability of implant is related to the biomechanical properties of the bone surrounding.

PDF

motiveDİKEY, YATAY VE AÇILI KUVVETLERİN DENTAL İMPLANT KA ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU STRES DAĞILIMININ İNCELENMESİ: SONLU ELEMAN ANALİZİ

Günümüzde implant teknolojisindeki gelişmelerle beraber her türlü dişsizliğin tedavisinde dental implant uygulamaları vazgeçilmez tedavi seçeneği haline gelmiştir. Doğal bir dişin sahip olduğu periodontal ligamanlardan yoksun olan implantlar ağız içinde çiğneme esnasında çok yönlü kuvvetlere maruz kalmakta ve bu yoksunluk nedeniyle üzerine gelen tüm stresi osseointegre olduğu kemiğe iletmektedir.

PDF

motiveMeasurement of temperature change during the implant site preparation to determine influence of tool characteristics

Implant site preparation procedure is the most important factor that affects early osseointegration performance of a dental implant. During the side preparation procedure increase in the bone temperature above critic limit causes irreversible osteonecrosis.

PDF

motiveInvestigation of Dynamic Fatigue Effect on Marginal Fit and Microgaps of Different Dental Implant-Abutment Interfaces

Today many different contact geometries for implant screw joints are being used. Component misfit in this joint has been implicated as one of several important factor of bacterial leakage. Moreover space between this interface effect implant physical stability under loading condition.

PDF

motiveMEASUREMENT AND IMAGE PROCESSING EVALUATION OF SURFACE MODIFICATIONS OF DENTAL IMPLANTS G4 PURE TITANIUM CREATED BY DIFFERENT TECHNIQUES

Foreign substances and organic tissue interaction placed into the jaw in order to eliminate tooth loss involves a highly complex process. Many biological reactions take place as well as the biomechanical forces that influence this formation

PDF

motiveSİNUS LİFT TEKNİĞİYLE UYGULANAN DENTAL İMPLANT KAYBI VE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU

Maksiller sinüsün anatomisi ve hacmi, dişsiz maksiler çene kemiğinde implant uygulamaları açısından önemli bir rol oynamaktadı r. Atrofik çene kemiği olan olgularda yetersiz vertikal kemiğin bulunması implant stabilitesi ve başarısını olumsuz etkilemektedir.

PDF

motiveMAKEDONYA, III. PANALBANIAN CONGRESS OF DENTISTRY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

Prof. A. Bülent Katiboğlu graduated from Marmara University Faculty of Dentistry in 1984. He studied for doctorate in Istanbul University, Faculty of Dentistry in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery

PDF

motiveMeasurement of temperature change during the implant site preparation to determine influence of tool characteristics

a Yıldız Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Engineering, Istanbul, Turkey
b Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 34093, Fatih, Istanbul, Turkey

PDF

motiveEstimation of Surface Modification Methods Effect on Topography of Dental Implants by Using Metrological Observation Techniques

Asli GUNAY BULUTSUZ, Cigdem UNLU MERCAN, Gokay KARAPINAR, Ahmet Bulent KATIPOGLU, Malgorzata LEWANDOWSKA

PDF