DUYURU

motive

DENTAL İMPLANT KA ile ilgili önemli DUYURU

Değerli dişhekimlerinin ve vatandaşlarımızın dikkatine…

01.03.2013 tarihinde ve 2011/104327 ticaret marka numarası ile Türk Patent Enstitüsü tarafından Prof. Dr. A. Bülent Katiboğlu adına tescil edilen “Dental İmplant KA” nın üretimi, üretici firma tarafından, tescil/hak sahibi ile yaptığı sözleşmeyi beklenmedik bir şekilde tek taraflı fesh ederek/edilmiş, durdurulmuştur. Bu nedenle 21.12.2015 tarihi itibarıyla “Dental İmplant KA” markalı ürünün hak sahibinin izni olmadan üretilmesi, satılması, alınması ve kullanımından doğacak olumsuz sonuçlardan ihtiyatla kaçınılması gerektiğini önemle duyururuz.

Bununla beraber, Dr. Katiboğlu’nun 30 yıllık emeğini hiçe sayarak üretilebilecek ve satışa sunulabilecek Dental İmplant KA benzeri/taklit ürünlerden dikkatle kaçınılması gerektiğini, taklit ürünün/ürünlerin üretiminden, satışından veya bunlara hizmet etmekten, temininden ve kullanımından doğacak her türlü hukuki (maddi manevi) ve tıbbi sorumluluğun bu uygulamalara dahil olacak kişilere ait olduğunu ve bu konuda sorumluluğumuz bulunmadığını yine önemle bildiririz.

Saygılarımızla, Dental İmplant KA ve Prof. Dr. A. Bülent Katiboğlu

Vekili: Av. M. Rüşdü Kırmacıoğlu