DOKTORA & TEZ ÇALIŞMALARI

Prof. Dr. A. Bülent Katiboğlu'nun Dental Implant KA ile refere ettiği tezler

Doktora Tezi
Krestal Kemik Kayıplarına greft uygulamalarının oluşturduğu stress analizlerinin değerlendirilmesi: Sonlu elemanlar analizi


Yazar: Damla Güler

Yayın Bilgisi: İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.


Doktora Tezi
Dental implantolojide kullanılan titanyum grade 4 üzerinde oluşturulan farklı yüzeylerin, osseointegrasyon düzeylerinin deneysel olarak araştırılması

Yazar: Merve Özgül

Yayın Bilgisi: İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.


Doktora Tezi
Dental implantlarda internal bağlantı sistemlerinin ölçüsel ve açısal değerlerinin, değişik yönlü kuvvetler altındaki kırılma dirençlerinin karşılaştırmalı olarak ölçülmesi

Yazar: Özge Özdal Zincir

Yayın Bilgisi: İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.


Doktora Tezi
Farklı dayanak vidası ve implant tasarımlarına sahip dental implantların kemik rezorpsiyonu ile olan ilişkisinin sonlu elemanlar analizi ile incelenmesi

Yazar: Ramazan Serdar Yenigün

Yayın Bilgisi: İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.


Yüksek Lisans Tezi
İmplant Abutment Kırılma Değerlerinin KarşılaştırılmasıYazar: Kemal Çağlar Özkan

Yayın Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi, 2016


Doktora Tezi
Dental İmplantlarda Kullanılan Farklı Dayanak Sistemlerinin Dayanak-İmplant Bağlantısının Deneysel Olarak İncelenmesi: İn Vitro Çalışma

Yazar:  Çiğdem Mercan

Yayın Bilgisi: İstanbul Üniversitesi, 2016.