PROF. DR. AHMET BÜLENT KATİBOĞLU

motivemotive

1961 yılında doğdu. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda doktora tez çalışmasına başladı. Genel anestezi altında dental çocuk cerrahisi konusunda doktora tez çalışması yaptı. Kopenhag, University Hospital (Rigshospitalet), Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Departmanında ileri düzey dental implant cerrahisi çalıştı. 1994 yılında Doçent, 2000 yılında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesörü unvanını aldı.

Yaptığı uluslararası bilimsel çalışmalar nedeniyle 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi teşekkür belgesi aldı. Türk Dişhekimliği Dergisi gurubunun şef editörü, The British Dental Journal Türk’ün danışmanıdır. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Turkish Association of Oral Surgery, Turkish Dental Association ve The International Association Oral and Maxillofacial Surgeons gibi ulusal ve uluslararası mesleki derneklerin üyesidir. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 yıllarında Türk Dişhekimliği Dergisi Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 2007, 2008 ve 2012 yıllarında ise Uluslararası Dental İstanbul Dişhekimliği Kongresi Başkanlıklarını yaptı. Ayrıca, İ.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu kurucu üyeliği yanında, yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış, kongrelerde tebliğ edilmiş çok sayıda bilimsel araştırması, ders kitapları ve ayrıca konferans olarak sunulmuş bir çok çalışması vardır.

Kariyeri süresince yurt içi ve yurt dışında sayısız İmplantoloji eğitimi vermiş. Bu süreç içerisinde Straumann, Zimmer ve Astra Tec Dental İmplant sistemlerinin danışmanlıklarını yapmıştır. Danışmanlığını yaptığı altısı tamamlanmış 7 doktora çalışması yanında, başta kök hücre, ileri düzey implant uygulamaları ve implantolojide yüzey özellikleri ve implant morfolojileri olmak üzere, dişhekimliği cerrahisi çalışma alanlarıdır.

2011 yılında kendi ismi ile anılan özgün Türk diş implantı “Dental İmplant KA” yı tasarlamış ve 2012 yılında başkanlığını yaptığı Uluslararası Dental İstanbul kongresinde sunmuştur. 2016 da Greatist İstanbul Uluslararası kongresinde onursal başkan plaketi almıştır. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği görevinde bulunmuştur. Halen Beykent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi dekanı olarak mesleğini sürdürmektedir.